Seirbhís Dóiteáin

Ta cúig Stáisiún Dóiteáin ag Comhairle Contae Liatroma scaipthe ar fud an Chontae. Tá siad lonnaithe i: Cora Droma Rúisc, Béal an Átha Móir, Maothail, Cluainín agus Droim Sean Bhó.

Tá 48 fear dóiteáin part-aimseartha ag obair sa tseirbhís. Freagraíonn siad thart ar 400 glaonna sa bhliain. Tugann siad seirbhís do Liatroim agus cuid de thuaisceart Ros Comáin.

  • Ireland Structural and Investment Funds
  • EU European Regional Development Fund