Mótarcháin

Is féidir le héinne atá ina chónaí sa tír seo (sa fiche-sé chontae) a mhótarcháin a athnuachaint am ar bith (24 uair a chloig) tríd an suíomh www.motortax.ie.

Is féidir leat do Mhótarcháin nó Ceadúnas Tiomána a fháil freisin tríd an bpost. Ná cuir airgead tirim tríd an bpost. Glacann an Chomhairle le cártaí creidmheasa aitheanta.

Amanna Oscailte: Luan go hAoine 10.00 go 16.00 (am lón san áireamh)

Teileafón: (071) 9650431

Ríomhphost: ssomtax@leitrimcoco.ie

Seoladh:

Oifig Mótarcháin.

Comhairle Contae Liatroma,

Áras an Chontae,

Cora Droma Rúisc,

Co Liatroma.

  • Ireland Structural and Investment Funds
  • EU European Regional Development Fund