Leabharlanna Ginearálta agus Foirmeacha Iarratais

 

Conas bheith i do bhall

Ni mór do dhuine go mba mhaith leis/lei bheith ina b(h)all den leabharlann foirm iarratais a líonadh amach. Tugann sé seo cead don úsáideoir leabhair a thabhairt abhaile ar iasacht, úsáid a bhaint as an idirlín agus acmhainn uile na leabharlainne a úsáid.

Ní thógann sé ach seal beag chun clárú agus beidh tú in ann seirbhísí na leabharlainne a úsáid láithreach bonn.

ÍOSLÓDÁIL FOIRM IARRATAIS (Word)

ÍOSLÓDÁIL FOIRM IARRATAIS (PDF)

Cén méid leabhar gur féidir a thabhairt amach le cheile?

Níl aon teorann

Tréimhse gur féidir leat na leabhair a coimeád amach

Mí amhain

An féidir liom an téarma iasachta a leathnú?

Is féidir athnuachan a dhéanamh dhá uair ar an dteileafón nó trí h-uaire má tá tú i láthair go pearsanta sa leabharlann féin. Is féidir athnuachan a dhéanamh ar an idirlín, má tá uimhir PIN agat. Is féidir d’ uimhir PIN a fhail ón leabharlannaí.

Leabhair atá amach thar téarma na hiasachta

Má tá leabhar agat atá ar iasacht níos mó ná mí amháin agat gan athnuachan a dhéanamh air, beidh fíneáil 20c air in aghaidh na seachtaine.

Cén costas atá ar leabhar a thabhairt ar iasacht?

30c ar leabhar do dhaoine fásta.

Tá leabhar do pháistí saor in aisce.

30c ar CD

€2.50 ar DVD, fístéip nó Téipeanna teanga.

Seirbhísí eile

Ríomhairí – Tá ríomhairí le fáil don phobal ins na leabharlanna uile

Nuachtáin an domhain – Tá rochtain do réimse leathan de nuachtáin an domhain go laethúil ach clic ar Nuachtáin ar líne

Staidéar Áitiúil – Tá seirbhís leathan agus réimse leathan d’fhoinsí do chuile gné de saol Liatroma.

Contact Details

Popular Information

Publications

  • Ireland Structural and Investment Funds
  • EU European Regional Development Fund